יום שלישי, 14 ביוני 2011

מחקר על אלימות ברשת בקרב תלמידי כיתות ז' בארץ


בריונות באינטרנט מול בריונות רגילה בקרב בני נוער

דורית אולניק-שמש
האוניברסיטה הפתוחה
טלי היימן
האוניברסיטה הפתוחה
תמר טרבלוס
האוניברסיטה הפתוחה


Cyber bullying vs. regular bullying among adolescents
Tamar Tarablus
The Open University of Israel
Tali Heiman
The Open University of Israel
Dorit Olenik-Shemesh
The Open University of Israel
                           
Abstract
A comparison between regular bullying and cyber bullying was conducted in this study. For this purpose 3 sub groups were examined: The victims, the bullies and the bystanders.  A total of 458 junior-high students from the 9th grade comprised the sample and filled out a questionnaire. Our results illustrate that more teenagers are involved in regular bullying than in cyber bullying; however, there is a significant amount of teenagers who are involved in cyber bullying. Moreover, the teenagers who are involved in cyber bullying are usually involved in regular bullying as well. It seems that boundaries don't really exist between cyber world and the real world.

Keywords: cyber bullies, cyber victims, cyber bystanders.

תקציר
מטרת המחקר הייתה לבחון מאפיינים של בריונות רגילה ובריונות ברשת, והקשר בין מאפיינים אלה בקרב 458 תלמידים בכתות ז' בחטיבות ביניים במרכז הארץ. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו לתלמידים בכיתותיהם. ההשוואה בין בריונות ברשת לבריונות רגילה נעשתה באמצעות בדיקה של תפקידי הקורבן, בריון ועד בבריונות רגילה ובריונות ברשת. הממצאים מצביעים על מספר גדול יותר של תלמידים המעורבים בבריונות רגילה מאשר ברשת. נמצא קשר חיובי מובהק בין תלמידים שנפלו קורבן לבריונות ברשת ותלמידים שנפלו קורבן לבריונות מחוץ לרשת. וכן, בין הבריונים ברשת  לבין בריונים מחוץ לרשת. לממצאי המחקר חשיבות במניעה והתמודדות עם אלימות ברשת.

מילות מפתח: בריונות ברשת,  קורבנות ברשת, עדים לבריונות ברשת.

בריונות ברשת
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון הבדלים בין בריונות רגילה ובריונות ברשת.
בריונות  ברשת (Cyber-bullying) מוגדרת כפעילות תוקפנית, מכוונת וגלויה שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת נוספים (Smith, et al. 2006; Ybarra & Mitchell, 2004). האוכלוסייה המעורבת באופן פעיל או סביל במעשי הבריונות ברשת כוללת שלושה 'משתתפים': בריונים, קורבנות ועדים. הבריונים יוזמים ומפעילים את מעשי הבריונות, הקורבנות נפגעים והעדים חווים את המעשים מהצד.

בריונות רגילה מול בריונות ברשת
חוקרים העוסקים בבריונות ברשת מרבים לערוך השוואות בין בריונות רגילה לבין בריונות ברשת. בבריונות רגילה התוקף שואב לרוב את כוחו מיתרון פיסי או ממעמדו החברתי. בבריונות ברשת כוחו של התוקף נובע לרוב, מיכולתו לשלוט במדיה האלקטרונית ולהשתמש בה לצורכי הטרדה ברשת (Patchin & Hinduja, 2006). בנוסף, ברשת התוקף יכול להישאר אנונימי, וכך לפעול מבלי להיחשף ולבצע מעשים פוגעים ומשפילים, אשר בעימות פנים מול פנים אולי התוקף היה נמנע מהם. השימוש באינטרנט לצורכי הטרדה יכול להיעשות ללא קושי בעזרת בהקלדה בלבד. מחקרים מראים שהאנונימיות היא מרכיב מכריע במעורבות ברשת (Tokunaga, 2010). מרבית המורים וההורים נתפסים בעיני בני הנוער כבעלי סמכות אכיפה בבריונות רגילה בלבד (Hinduja & Patchin, 2007).

הקורבן ברשת
מחקרים מראים שתלמידים שנפלו קורבן לבריונות ברשת נוטים לעיתים רחוקות לדווח על כך למבוגר, בעיקר בעקבות תחושת המבוכה וההשפלה. תלמידים רבים חשים שמבוגרים לא יעזרו להם, לא יאמינו להם, או שאינם מבינים בטכנולוגית האינטרנט, וחוששים כי בעקבות דיווחם ישללו מהם את הגלישה באינטרנט ( Campbell, 2007). קורבנות של בריונות מקוונת עלולים לחוות קשיים רגשיים-חברתיים כמו: ירידה בהערכה עצמית, דיכאון, כעס, הימנעות מסיטואציות חברתיות ואפילו נטייה להתאבדויות (Patchin & Hinduja, 2006; Willard, 2005; Ybarra & Mitchel, 2004), וכן עלולים לפתח עוינות כלפי הסביבה ומעורבות בעבריינות (Tokunaga, 2010).
החשיבות של מקובלות חברתית בקרב בני נוער, במיוחד בבניית הביטחון העצמי והזהות העצמית,  רבה מאד בחיי המתבגרים. לבריונות באינטרנט השלכות פסיכולוגיות, חברתיות ורגשיות, שלעתים מועצמות בהשוואה להשלכות של בריונות הרגילה (Patchin & Hinduja, 2006).

התוקף ברשת
בניגוד לבריונות המתרחשת פנים מול פנים ומעמידה את הבריונים במעמד של קבוצה חזקה יותר- פיסית וחברתית, הבריונים ברשת יכולים להיות חלשים יותר מבחינה פיסית (Strom & Strom, 2005). הבריונים ברשת יכולים להתחבא מאחורי אנונימיות הרשת באמצעות שמות בדויים. בעוד שבתחום בית הספר ניתן לזהות את הבריונים בעזרת הקורבנות שבהם הם פוגעים, הרי שברשת קשה מאד לעקוב אחריהם (Strom & Strom, 2005). כיון שלבריונים אין אפשרות לראות את קורבנותיהם פנים מול פנים, הם גם לא תמיד מודעים למידת הפגיעה שהם גרמו לקורבנותיהם. עובדה זו מקטינה את רמת הפחד מלהיתפס ולהיענש, מפחיתה את תחושת החרטה או החמלה כלפי הקורבנות, מקטינה לקיחת אחריות על מעשיהם, ועלולה להעצים את הבריונות ברשת (Kowalski & Limber, 2007)

העד ברשת
אוכלוסיית העדים למעשי הבריונות, פחות מסוקרת מחקרית. בעוד שבבריונות רגילה העדים צופים פיסית במעשי הבריונות, בבריונות מקוונת העדים נמצאים ברשת ורואים את המסרים הנשלחים. לעתים העדים נוטלים חלק פעיל במעשה הבריונות, מעבירים את המסרים, או מגיבים 'מאחורי הקלעים'. לרוב, הם מאופיינים בחשיפה גבוהה ללחץ קבוצתי, הם מושפעים מהתוקפים, רוצים להיות מוערכים בעיניהם ולהשתייך לקבוצה החזקה (Druck & Kaplowitz, 2005; Twemlow, Fonagy & Sacco, 2004).

הבדלים בין המינים
בעוד שבבריונות רגילה (פיזית) בנים מעורבים יותר מבנות במעשי הבריונות, בבריונות עקיפה כמו הטרדות והתעללות פסיכולוגית יש יותר מעורבות של בנות. בבריונות ברשת, שהיא סוג של בריונות עקיפה, לבנות הייתה רמת מעורבות דומה לבנים (Hinduja & Patchin, 2008). החוקרים לא מצאו קשר בין מגדר לבריונות ברשת, למרות שבבריונות רגילה יש שכיחות גבוהה יותר של בנים הן בקורבנות והן בבריונות (Tokunaga, 2010).

לסיכום, הספרות המחקרית מצביעה על קשר בין בריונות ברשת לבריונות רגילה. מטרת המחקר הנוכחי לתאר את דפוסי הבריונות ברשת בקרב בני הנוער, ולהשוות בין בריונות וקורבנות ברשת ומחוץ לרשת. בנוסף תיבחן התופעה של עדים לבריונות ברשת על מאפייניה הייחודיים.

שיטה
אוכלוסיית המחקר והליך
המחקר כלל 458 תלמידים מ-2 חטיבות ביניים במרכז הארץ. התלמידים נדגמו מכיתות ז' בגילים 13-14. מחקרים קודמים מראים שהבריונות ברשת מגיעה לשיאה בכיתות ז'-ט' (Beale & Hall, 2007; Druck & Kaplowitz, 2005).

לאחר קבלת האישורים מהמדען הראשי וממנהלי חטיבות הביניים, נשלח מכתב להורי התלמידים על מנת לקבל את אישורם לביצוע המחקר בכיתות. התלמידים שהשתתפו במחקר התבקשו למלא את שאלון במסגרת שיעור בכיתתם, תוך שמירת אנונימיות מלאה.

כלי המחקר
 שאלון שימוש באינטרנט ובריונות באינטרנט (Cyberbullying Questionnaire- Smith et al., 2006). תרגום ועיבוד לעברית: טרבלוס, אולניק-שמש והיימן (2009).
שאלון זה כולל 22 פריטים המחולקים לתת נושאים: מידע כללי על השימוש באינטרנט. 2. השוואה בין בריונות רגילה לבריונות באינטרנט. 3. מידע על מעורבות באינטרנט בתפקיד "עד" למעשי בריונות בכלל או בריונות ברשת 4. מידע על ניסיונו האישי של הנחקר בחשיפה לבריונות בכלל או לבריונות באינטרנט
השאלון תורגם מאנגלית לעברית ולאחר מכן תורגם חזרה לאנגלית על ידי 3 שופטים. במהימנות בין שופטים הגיעו להתאמה של %90%-85. לשאלון תוקף מבנה ותוקף מבחין (Smith, et al., 2006) והמהימנות אלפא קרונבאך =83.

תוצאות
הקשר בין אוריינות אינטרנטית ובריונות ברשת
כדי לבדוק את מידת אוריינות האינטרנט של המשתתפים נתבקשו הנבדקים לציין את מספר יישומי האינטרנט, בהם הם עושים שימוש: גלישה באתרים, כתיבת צ'טים, שימוש בדואר אלקטרוני, שימוש באינטרנט לצורכי ביצוע מטלות בית הספר, הורדת קבצי מוסיקה וסרטים ומשחקים ברשת. טבלה 1 מציגה "מדד אוריינות ברשת" המתבסס על מספר יישומי האינטרנט שהמשתתפים סימנו. ככול שהמשתתף הצהיר על יותר יישומים, כך עלה מדד האוריינות שלו.
טבלה 1: מדד אוריינות ברשת (על פי כמות השימוש ביישומי האינטרנט השונים) (N= 458)
משתנה
מספר יישומי האינטרנט שבשימוש הפרט
n
אחוז
מדד אוריינות ברשת

1
1
0.2
2
5
1.1
3
13
2.8
4
38
8.3
5
88
19.2
6
274
59.8
7
39
8.5


מטבלה 1 ניתן לראות שרוב המשתתפים (כ- 60%) הצהירו שהם משתמשים בשישה יישומיי אינטרנט שונים, כלומר "זכו" למדד אוריינות ברשת גבוה. 
כדי לבדוק האם קיים הבדל בין המשתתפים שחוו בריונות ברשת לאלו שלא חוו בריונות ברשת במדד האוריינות, נערך מבחן t (t-test) למדגמים בלתי תלויים, 448, p< .05  t = 2.09, df = . נמצא הבדל מובהק (הממוצעים היו 11.1 לאלו שחוו בריונות ברשת ו- 9.6 לאלו שלא חוו בריונות ברשת). רמת האוריינות של המשתתפים שחוו בריונות ברשת, הייתה גבוהה מזו של המשתתפים שלא חוו בריונות ברשת. כלומר, המשתמשים ביותר יישומים הם אלה אשר חוו בריונות. לא נמצא הבדל בין המשתתפים שחוו בריונות מחוץ לרשת לאלו שחוו בריונות ברשת מבחינת אוריינות המחשב שלהם (t =1.6, df = 453, p > .1).

השוואה בין בריונות באינטרנט לבריונות רגילה
בבדיקת התפלגות הקורבנות והבריונים ברשת ומחוץ לרשת (טבלה 2) עולה כי מתוך כלל המשתתפים שנפלו קורבן לבריונות כלשהי (24.1%), מרביתם נפלו קורבן לבריונות מחוץ לרשת (17.2%), וחלקם (% 6.9)  היו קורבנות לבריונות ברשת. בבדיקת הקשר בין קורבנות ברשת לבין קורבנות מחוץ לרשת,  נמצא מתאם  חיובי  מובהק, בין  קורבנות מחוץ לרשת לבין קורבנות ברשת (r = .20, p < .001, n = 458  ). כלומר ברוב המקרים התלמידים הנופלים קורבן לבריונות ברשת הם גם אלו הנופלים קורבן לבריונות רגילה.
בנוסף נמצא שאחוז הבריונים שלקחו חלק בבריונות מחוץ לרשת (12.5%) גדול יותר מאחוז הבריונים שלקחו חלק בריונות ברשת (7.8%). כמו כן, נמצא מתאם חיובי ומובהק בין  בריונות ברשת לבריונות מחוץ לרשת (r = .24, p <.001, n = 447 ). ממצאים אלו תומכים בהשערה השנייה כי המעורבים בבריונות ברשת מעורבים גם בבריונות מחוץ לרשת. טבלה 2 - השוואה בין מספר הקורבנות והבריונים ברשת ומחוץ לרשת
משתנה
n
%
חוו קורבנות רגילה
77
17.2
חוו קורבנות ברשת
31
6.9
לא היו קורבנות
319
71
חוו בריונות רגילה
56
12.5
חוו בריונות ברשת
35
7.8
תפיסת המשתתפים את הבריונות באינטרנט
1.      תפיסת הנזק מבריונות
מרבית המשתתפים ציינו שבריונות ברשת פוגעת באותה מידה כמו בריונות רגילה או פחות; 202  תלמידים (44.1%) טענו שהיא פוגעת באותה מידה כמו בריונות רגילה; 181 (39.5%) טענו שהיא פוגעת פחות מבריונות רגילה ו-69 (15.1%) טענו שבריונות ברשת פוגעת יותר מבריונות רגילה. במבחן t בין מדד ההשפעה לרעה של הבריונות על הקורבן ברשת לבין הקורבן בבריונות רגילה נמצא כי בעיני התלמידים, לבריונות רגילה השפעה יותר מזיקה על הקורבן לעומת בריונות ברשת, t(457) = 6.71 p <.00 (ממוצע 5.78 עבור בריונות רגילה ו- 5.04 עבור בריונות ברשת). 

  1. מניעת בריונות ברשת
התלמידים נשאלו מהי הדרך הטובה ביותר לעצור את הבריונות ברשת. התפלגות תשובותיהם מוצגת בטבלה 3.
טבלה 3 - התפלגות תשובות המשתתפים לגבי הדרכים לעצירת הבריונות ברשת (N= 458)
המשתנים
n
אחוז
לחסום הודעות
261
57.0
לספר למישהו כמו הורה או מורה
146
31.9
להתעלם
133
29.0
לדווח למשטרה
115
25.1
לשנות את כתובת המייל או הטלפון
76
16.6
לתעד את המייל הפוגעני
56
12.2
להשיב "מלחמה" ברשת
40
8.7
לבקש מהבריונים להפסיק
27
5.9
אחר
13
2.8
מתשובות המשתתפים  עולה כי מרביתם  (57%) חושבים  שהדרך הטובה ביותר לעצור את הבריונות ברשת היא באמצעות חסימת הודעות,  31.9% סברו שכדאי לספר להורה או  מורה ומיעוטם (5.9%) סברו שכדאי לבקש מהבריונים להפסיק. 

הבדלים בין המינים
בבדיקת הבדלים בין המינים במעורבות בבריונות ברשת (טבלה 4 ) נמצא כי בקרב הקורבנות ברשת מספר הבנות (43) כמעט כפול ממספר הבנים (23). בקרב הבריונים המצב הפוך: מספר הבנים (22) הוא כמעט כפול ממספר הבנות. בקרב העדים היחס בין בנים לבנות דומה (52 בנים מול 47 בנות). 
טבלה 4: היחס בין בנים לבנות בקרב המעורבים בבריונות ברשת
משתנה
זכר
נקבה
n
אחוז
n
אחוז
קורבן
23
34.8
43
65.2
בריון
22
62.9
13
37.1
עד
52
52.5
47
47.5


דיון
במחקר הנוכחי נבדק הקשר בין בריונות ברשת לבין בריונות פנים אל פנים, בניסיון לעמוד על הדומה והשונה ביניהן. מממצאי המחקר נראה כי דפוסי הבריונות ברשת דומים במידה רבה לדפוסי הבריונות מחוץ לרשת. ברוב המקרים הקורבנות ברשת הם גם קורבנות לבריונות מחוץ לרשת וכך גם לגבי הבריונים והעדים. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים קודמים ותומכים במסקנה שכיום הגבולות בין העולם האמיתי לעולם הווירטואלי מיטשטשים ומה שקורה ברשת יכול לגלוש לחיים מחוץ לרשת ולהיפך (Sommers, 2008). הבריונות שמתחילה בבית הספר ממשיכה גם בבית באמצעות הרשת. לכן, אותם האוכלוסיות (קורבנות, בריונים ועדים) יהיו מעורבים גם בבריונות רגילה וגם ברשת. אמנם ממצאי המחקר מראים שאחוז המעורבים בבריונות רגילה גבוה מאחוז המעורבים בבריונות ברשת, אך נראה שיש עליה גוברת והולכת של מעורבות בבריונות ברשת (Patchin & Hinduja, 2006; Tokunaga, 2010).  הסיבות לכך מגוונות ויכולות לנבוע מהתכונות המאפיינות את הסביבה הטכנולוגית: האנונימיות. רוב הקורבנות של בריונות ברשת אינם יודעים מיהם הבריונים שתקפו אותם בעוד שבבריונות רגילה הקורבן יכול לזהות בבירור מיהם תוקפיו, ולכן האנונימיות מהווה את אחד ההבדלים העיקריים בין בריונות רגילה לבריונות ברשת. סיבה נוספת יתכן וקשורה לאי נראות (invisibility) של הקורבן. ברשת הבריון לא רואה את הסבל שהוא גורם לקורבן והתורם להגברת אפקט הדיס-אינהיביציה אשר מוביל להתנהגות אגרסיבית ומשוחררת יותר (Cowie, 2000).

באשר להבדלים הין המינים, נמצא כי בקרב הקורבנות ברשת יש יותר בנות ואילו בקרב הבריונים ברשת יש יותר בנים. הסבר לכך יכול לנבוע מהקשר שנמצא במחקר בין בריונות רגילה ובריונות ברשת. בבריונות רגילה הוכח שקיים הבדל בין בנים ובנות הנובע בעיקר מהיתרון הפיסי של הבנים (Li, 2006). העובדה שהמעורבים בבריונות רגילה גם מעורבים בבריונות ברשת תורמת כנראה לשימור ההבדלים בין המינים.

ממצאי המחקר עולה כי קיים דמיון בין בריונות רגילה לבריונות ברשת. ישנה חפיפה בין האוכלוסייה המעורבת בבריונות רגילה לאוכלוסיה המעורבת בבריונות ברשת. המסקנה מכך היא שאם בעבר הקורבנות של בריונות רגילה יכלו להרגיש בטוחים ומוגנים בביתם הרי שבעידן האינטרנט, הבריונים יכולים להמשיך את מעשיהם גם מחוץ לשעות הלימודים וליצור מצב של מצוקה רגשית וחברתית אצל הקורבנות בכל מקום.   
זהו מחקר חלוץ בתחומו בישראל וחשוב שמחקרי המשך יבחנו את תופעת הבריונות ברשת בקרב אוכלוסיות תלמידים נוספות מרמות חברתיות שונות ושכבות גיל שונות. 

מקורות 
Beale, A.V., & Hall, K.R., (2007). Cyberbullying: What schools administrators and parents can do? The Clearing House, 81, 8-12.
Campbell, M. A., (2007). Cyber bullying and young people: Treatment principles not simplistic advice, retrieved (8.6.10) from http://eprints.qut.edu.au/14903/1/14903.pdf
Cowie, H., (2000). Bystanding or standing by: Gender issues in coping with bullying in English schools. Aggressive Behavior, 26, 85-97.
Druck, K., & Kaplowitz, M. (2005). Setting up a no-bully zone. Virginia Journal of Education, 98, 11-13.
Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2007). Offline consequences of online victimization: School violence and delinquency. Journal of School Violence, 6, 89-112.
Hinduja, S., & Patchin, J. W., (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization. Deviant Behavior, 29.129-156.  
Kowalski, R.M. & Limber, SP. (2007). Electronic bullying among middle school                                                                                                                                    students. Journal of Adolescent Health, 41, 22-30.

Li, Q. (2006). Cyberbullying in schools: A research of gender differences. Schools Psychology International, 27, 157-170.
Patchin, J.W. & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard. A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4, 148-169.
Smith, P. K., Mahdavi, J. Carvalho, M. & Tippett, N. (2006). An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. Research Brief, retrieved (8.6.10) from http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RBX03-06.pdf
Sommers, M. (2008). The Dangers of Online Predators- Cyber Citizenship and Cyber Safety, New York: Rosen Publishing Group Inc.
Strom, P.S., & Strom, R.D. (2005). When teens turn cyberbullies. Educational Forum, 70, 21- 36.
Tokunaga, R.S., (2010). Following you home fron school: A critical review and synthesis of research. Computers in Human Behavior, 26. 277-287.
Twemlow, S.W., Fonagy, P. & Sacco, F.C. (2004). The role of the bystander in the social architecture of bullying and violence in schools and communities. Youth violence: Scientific approaches to prevention, 1036, 215-232.
Willard, N. (2005). Educator's guide to cyberbullying addressing the harm caused by online social cruelty, retrieved (12.2.09) from http://www.asdk12.org/MiddleLink/AVB/bully_topics/EducatorsGuide_Cyberbullying.pdf
Ybarra, M.L., & Mitchell, K.J. (2004). Online aggressor/ targets, aggressors, and targets: A comparison of associated youth characteristics. Journal of child Psychology and Psychiatry, 45, 1308-1316.
   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה